لیست مقالات
List of Articles

اخبار و مصاحبه مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی معرفی شبکه های اجتماعی

تولید پودر شیر و یا شیر خشک (قسمت دوم)

استاندارد سازی شیر: بعد از اینکه شیر جدا شده است، بعد از آن استاندارد سازی می شود که به این معنی است که اجزای مختلف شیر بصورت اتوماتیک مخلوط می شوند تا زمانی که یک محصول سازگار داشته باشیم.

بیشتر بخوانیم
تولید پودر شیر و یا شیر خشک (قسمت دوم)

تولید پودر شیر و یا شیر خشک (قسمت اول)

پروسه تولید پودر شیر یا شیر خشک یک عمل جالب است. شیر را از مزارع لبنی که در سراسر حومه پراکنده استبه صورت روزانه هر روز صبح، کامیون های بزرگ مخزندار در هر مزرعه لبنی متوقف می شوند و شیر را جمع آوری می کنند. سپس شیر را به کارخانه منتقل می کند.

بیشتر بخوانیم
تولید پودر شیر و یا شیر خشک (قسمت اول)

شبکه عصبی

انجام کارهای متعدد و متفاوت استنتاج و ادراک هوشمندانه از اطلاعات ناقص، مبهم یا متناقض انسان نه از کامپیوتر سریع‏تر است و نه دقیق‏تر، اما چرا بسیاری از کارها را بهتر از کامپیوتر انجام می‏دهد؟

بیشتر بخوانیم
شبکه عصبی
12345...