لیست اخبار
List of News

اخبار اخبار یثربی

اطلاعیه شرکت سمیر تجارت یثربی

به استحضار کلیه خریداران محترم می رساند: کلیه فاکتور های فروش شرکت سمیر تجارت یثربی از سال ۱۳۹۶ ممهور به مهر شرکت و هولوگرام دارای اعتبار بوده، در غیر اینصورت فاقد اعتبار می باشد. هر گونه سوء استفاده از نام شرکت پیگرد قانونی دارد.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۷/۰۶/۱۴

اطلاعیه شرکت سمیر تجارت یثربی

اطلاعیه شرکت تجارت نخبه محب

به استحضار کلیه خریداران محترم می رساند: کلیه فاکتور های فروش شرکت تجارت نخبه محب از سال ۱۳۹۶ ممهور به مهر شرکت و هولوگرام دارای اعتبار بوده، در غیر اینصورت فاقد اعتبار می باشد. هر گونه سوء استفاده از نام شرکت پیگرد قانونی دارد.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۷/۰۶/۱۴

اطلاعیه شرکت تجارت نخبه محب

ضیافت افطاری با حضور مهندس یثربی

ضیافت افطاری با حضور مهندس یثربی (مدیر عامل هلدینگ یثربی) در کنار بزرگان کشوری ،هنرمندان، ورزشکاران و ...

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۷/۰۳/۱۳

 ضیافت افطاری با حضور مهندس یثربی
12