لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

صادرات کاغذ پس از تامین داخل

طبق جلسه کلینیک فنی تخصصی که در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰ برگزار شد، سوالاتی پیرامون این جلسه از سمت سردبیر مجله بسته بندی جناب آقای رضا نورائی پرسیده شد که به آن می پردازیم. رضا نورائی در ادامه روند این جلسه این گونه فرمودند: یکی از مهم ترین مسائل امروز در صنعت کاغذ کارتن و مقوا، تقسیم وظایف و ظرفیت ها و از همه مهم تر نیاز های این دو است. صرفا دادن مجوز برای تاسیس کارخانه ها و یا حتی بنگاه های بزرگ و کوچک در صنف کارتن و مقوا نیاز به برنامه ریزی مشخص و همین طور دوراندیشی دارد تا عرصه تولید اشباع نشود و بقیه ظرفیت ها خالی بماند. تاکید وی بر این می باشد...

بیشتر بخوانیم
صادرات کاغذ پس از تامین داخل

24 آبان 1397 | روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

کاری از مجموعه شرکت های یثربی

بیشتر بخوانیم
24 آبان 1397 | روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار

گردهمایی شش ماهه نخست سال 97 مجموعه شرکت های یثربی

گردهمایی شش ماهه نخست سال 1397 مجموعه شرکت های یثربی

بیشتر بخوانیم
گردهمایی شش ماهه نخست سال 97 مجموعه شرکت های یثربی
1234