پنجمین جشنواره برترین تولید کنندگان صنایع غذایی

  

پنجمین جشنواره تقدیر از برترین تولید کنندگان صنایع غذاییروز سه شنبه مورخ نهم بمهن ماه سال 97 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار گردید. در این جشنواره که مجموعه شرکت های یثربی نیز به دعوت از اتا بازرگانی حضور داشت از برترین تولیدکنندگان صنایع غذایی تقدیر به عمل آمد.  

گالری تصاویر

نظرات شما

مقالات مشابه