آشنایی با مزایده- قسمت دوم

مزایده در حقیقت همان حراج بوده که نوع خاصی از مزایده‌است که آنرا با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد به شمار می رود. در هر مزایده سه رکن اصلی آن یعنی مزایده گذار، کالا و پیشنهاد دهنده گان نیز وجود دارد.

مزایده زمانی شکل می گیرد تقاضا برای کالا یا کالاها بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاد دهندگان برای بدست آوردن کالا به رقابت با یکدیگر می پردازند. در حراج مزایده گذار سعی می کند کالا موردنظر با بیشترین قیمت به فروش برسد.

در سوی دیگر پیشنهاد دهندگان قیمت از کمترین شروع کرده و تا بیشترین ادامه می دهند. در حقیقت فردی که بیشترین پیشنهاد را می دهد در مزایده یا حراج پیروز خواهد شد. هر مزایده ای در پی یافتن روشی هستند که از یک طرف این حس را در پیشنهاد دهندگان به وجود آورد که کالا را به قیمت قابل قبولی خریده‌اند و از سوی دیگر افراد را ترغیب کند تا نزدیکترین مبلغ به آنچه که حاضر به پرداخت پیشنهاد بالاتری دهد.

اگر بخواهیم به انواع مزایده ها بپردازیم می توان به لیست زیر اشاره کرد:

 • مزایده خصوصی
 • مزایده عمومی
 • مزایده مبادله‌ای
 • مزایده فروشی
 • مزایده دلالی
 • مزایده انگلیسی یا استاندارد
 • مزایده هلندی
 • مزایده چندگانه
 • مزایده اولین قیمت مخفی
 • مزایده دومین قیمت مخفی
 • مزایده ترکیبی
 • مزایده در زمان محدود
 • مزایده با سرویس پیشنهادی استاندارد
 • مزایده هم‌زمان یا مزایده ژاپنی
 • مزایده با پیشنهاد قابل مشاهده
 • مزایده با مبلغ واحد
 • مزایده هنر دیجیتال
 • مزایده پیشنهاد منحصر به فرد
 • مزایده با قیمت مشخص
 • مزایده سریع
 • مزایده معاوضه‌ای
 • مزایده سوئیسی
 • مزایده دو طرفه

هر یک از مزایده های فوق تعاریفی برای خود دارند که به شرح زیر با هر یک از آنها آشنا می شوید:

مزایده خصوصی : در این مزایده مشخصات پیشنهاد دهنده قیمت مخفی است و بنابراین هر کسی که کالای به مزایده گذاشته شده را خریداری می‌کند به عنوان بی نام شناخته می‌شود.

مزایده عمومی: در این نوع نام پیشنهاد دهندگان قیمت مشخص است و هر فردی می‌تواند در مزایده شرکت کند.

مزایده مبادله ای: شرکا که شامل تعدادی از خریداران اصلی و حرفه‌ای هستند بر کار مزایده نظارت می‌کنند تا کسی تخلف نکند.

مزایده فروشی: که برای اقلام هنری و کالاهایی به کار می‌رود که تنها یک نوع از آنها وجود دارد.

مزایده دلالی: برای اشیاء خاص جهت کلکسیون، ماشین و یا ماشین آلات به کار می‌رود. اما از دیدگاه ساختاری انواع زیادی از مزایده‌های مختلف را می‌توان برشمرد که در اصل هریک از آنها ویژگی‌هایی را برای قیمت و تعداد کالا، شکل پیشنهادات و زمان مزایده تعیین می‌کنند.

نظرات شما