آشنایی با مزایده- قسمت چهارم

آشنایی با مزایده در حقیقت همان آشنایی با حراج بوده که نوع خاصی از مزایده‌است که آنرا با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد به شمار می رود. در هر مزایده سه رکن اصلی آن یعنی مزایده گذار، کالا و پیشنهاد دهنده گان نیز وجود دارد.

مزایده زمانی شکل می گیرد تقاضا برای کالا یا کالاها بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاد دهندگان برای بدست آوردن کالا به رقابت با یکدیگر می پردازند. در حراج مزایده گذار سعی می کند کالا موردنظر با بیشترین قیمت به فروش برسد.

در سوی دیگر پیشنهاد دهندگان قیمت از کمترین شروع کرده و تا بیشترین ادامه می دهند. در حقیقت فردی که بیشترین پیشنهاد را می دهد در مزایده یا حراج پیروز خواهد شد. هر مزایده ای در پی یافتن روشی هستند که از یک طرف این حس را در پیشنهاد دهندگان به وجود آورد که کالا را به قیمت قابل قبولی خریده‌اند و از سوی دیگر افراد را ترغیب کند تا نزدیکترین مبلغ به آنچه که حاضر به پرداخت پیشنهاد بالاتری دهد.

هر یک از مزایده های فوق تعاریفی برای خود دارند که به شرح زیر با هر یک از آنها آشنا می شوید:

مزایده با سرویس پیشنهادی استاندارد: پیشنهاد دهندگان پیشنهاد خود را به صورت زوج‌های مرتب (s,d) ارائه می‌دهند، که در آن s تعداد سهم درخواستی و d تخفیف درخواستی به درصد است.

مزایده با مبلغ واحد: در این مزایده برای کالاهایی است که چندین نمونه یک شکل (و یا کالای قابل تقسیم) به معرض فرو ش گذارده می‌شود؛ و در N کالا به n پیشنهاد برتر با قیمت بالاترین پیشنهاد شکسته شده به فروش می رسد.

مزایده پیشنهاد منحصر به فرد: در این نوع کاربران پیشنهادات مخفی خود را ارسال می‌کنند. این پیشنهادات در یک بازه مشخصی می‌بایست قرار داشته باشد بالاترین و در زمانی پایین‌ترین پیشنهاد منحصر به فر پیروز محسوب می شود.

مزایده سریع: در این مورد برای کالاهای با متقاضی زیاد انجام می‌شود با قیمت بسیار پائین آغاز می‌شود و به سرعت با پیشنهادات مختلف قیمت کالا بالا می‌رود و ضمناً این مزایده هیچ سقف قیمتی نخواهد داشت و تا جایی که پیشنهادات بالاتری وجود داشته باشد، افزایش قیمتی در پی خواهد بود.

مزایده معاوضه‌ای: در این مورد مزایده گذار کالای مزایده گذاشته شده را با کالایی دیگر معاوضه می‌کند. معمولاً مزایده گذار لیستی از کالاهایی که مایل است با آنها مبادله صورت گیرد را اعلام می‌کند و پیشنهادات می‌تواند شامل کالاهایی غیر از کالاهای مورد تقاضا و یا پول نقد و برخی دیگر به شمار رود.

نظرات شما