نقدینگی چیست؟ قسمت دوم

در قسمت اول با مفهوم نقدینگی آشنا شدیم و می دانیم در حال حاضر نقدینگی چیست و چه تاثیری روی اقتصاد کشور دارد. اما در قسمت دوم می خواهیم با اصطلاحات بیشتری درباره نقدینگی آشنا شویم تا اطلاعات جامع و کامل تری کسب کنیم.

در نقدینگی باید مدیریتی انجام گیرد و در غیر این صورت می تواند تاثیر منفی روی اقتصاد کشور بگذارد. هر سال کشورها خبر از افزایش یا کاهش میزان نقدینگی می دهند که نشان دهند حجم پول های دیداری نزد مردم است.

بنابراین با مدیریت آن می توان حتی به کنترل این امر پرداخت و هر چیزی با کنترل هدایت بهتری شده و مانع از به وجود آمدن مشکلات بزرگتر می شوند. البته مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش ها به شمار رفته که سیستم بانکداری با آن رو به رو است و باید بررسی کاملی در زمینه آن صورت گیرد.

بسیاری تصور می کنند مدیریت نقدینگی امر آسانی بوده و کشورها به آسانی قادر هستند به کنترل نقدینگی کشور بپردازند در حالی که این امر مستلزم کمک چندین سازمان است. مدیریت نقدینگی موجب خواهد شد تا اثبات شود بانک می تواند به ایفای تعهدات مالی بزرگ بپردازد و به نوعی پشتوانه مالی بزرگی محسوب شود.

انجام مدیریت نقدینگی در یک مرحله صورت نمی گیرد و باید چند مرحله را پشت سر بگذارد که اولین نوع آن مرحله روزانه می باشد. دومین مرحله مدیریت جریان نقدینگی می باشد که مدیریت را برای چندین ماهه که می تواند شش ماه تا دو سال باشد به جریان بگذارد. در مرحله سوم مدیریت نقدینگی در شرایط بحرانی بانک ها بوده که به کار گرفته می شود و بسیار موثر نیز واقع خواهد شد. با این حساب باید دانست مدیریت نقدینگی یک مدیریت تک مرحله ای نبوده و نیاز است تا مراحلی را برای رسیدن به نتیجه نهایی بگذارند.

این در حالی بوده که برخی تصور می کنند نقدینگی یک مدیریت تک مرحله ای و آسانی می باشد. پولشویی در نقدینگی تاثیر منفی دارد به شکلی که هنگام تبدیل شدن یک پول نامشروع به یک پول مشروع می توان تاثیر منفی را در این میان شاهد بود. بنابراین نقدینگی با پول شویی رابطه منفی داشته و اگر در این میان پول شویی در کار باشد می تواند نقدینگی را از کنترل خارج کرده و به نوعی از حجم خود خارج شود.

از این رو پولشویی می تواند برای نقدینگی معایبی نیز به دنبال داشته که باید به آن توجه بالایی داشت.

نظرات شما