شرکت حمل و نقل

شرکت حمل و نقل دارای بیش از سیصد تریلر آکسور کشنده و یخچال دار و تانکردار می باشد. ارائه پشتیبانی حمل و نقل برای شرکتها و ارگانها و کارخانه ها برای کالاها و محصولات انجام میشود. محموله قبل از بارگیری بیمه می شود. ارائه گزارش کتبی به شرکتها ، بعد از اتمام سریعا به شرکت مربوطه ارائه خواهد شد.گروه حمل و نقل در پارکینگ محلی را برای بارگیری مرسولات نفتی و برای تمیز کردن ماشین موجود دارد. گروه شرکتهای یثربی به عنوان شریک تجاری، نماینده انحصاری حمل و نقل (لجستیک) در ایران می باشد.

مشاهده وب سایت

Direct link
درخواست مـــــشاوره

آدرس
تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح شمالی،
نبش کوچه آرام، پلاک ۳۴۹، ساختمان یثربی

تلفن تماس

خط ویژه: ۴۲۱۹۰-۰۲۱