پیش بینی نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از «دورنمای اقتصادی جهان» که مطابق روال گذشته در نخستین روزهای سال نو میلادی منتشر شده، پیشبینی قبلی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2021 را اندکی تعدیل کرده است.

در این گزارش که در واقع اولین گزارشی است که پس از اعلام رسمی کشف واکسن کرونا منتشر میشود، بانک جهانی با توجه به اثرات عمیق بحران کرونا بر اقتصاد جهانی تأکید کرده است که مسیر بهبود پایدار اقتصاد جهانی از واکسیناسیون گسترده و احیای سرمایهگذاری میگذرد.

اگرچه بانک جهانی در گزارش جدید خود نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 2021 را 4.0 درصد پیشبینی کرده است، اما در عین حال دو سناریوی دیگر را نیز در گزارش خود مورد بررسی قرار داده است: اگر فرآیند واکسیناسیون گسترده با سرعت بیشتری انجام گیرد و جهان موفق به کنترل کامل همهگیری کرونا شود، احتمال افزایش نرخ رشد اقتصاد جهانی تا حدود 5 درصد وجود خواهد داشت؛ اما در مقابل اگر واکسیناسیون گسترده به هر دلیلی به تعویق بیفتد، خطر کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان به 1.6 درصد نیز جدی خواهد بود.

بانک جهانی در خصوص اقتصاد ایران نیز اقدام به تعدیل پیشبینی قبلی خود (2.1 درصد) کرده و در گزارش جدید، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را 1.5 درصد پیشبینی کرده است. از طرفی برآوردهای اولیه بانک جهانی حاکی از این است که اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی 3.7 درصد نسبت به سال 2019 کوچکتر شده است؛ این در حالی است که بانک جهانی در گزارش قبلی خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020 را منفی 5.3 درصد پیشبینی کرده بود.

در گزارش جدید بانک جهانی، پیشبینی نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2021 نیز تعدیل شده و از 2.3 درصد قبلی به 2.1 درصد رسیده است. علاوه بر این، بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی این منطقه در سال 2020 را منفی 5.0 درصد برآورد کرده است. در گزارش قبلی که اواخر خردادماه منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2020 منفی 4.2 درصد پیشبینی شده بود.
در بین اقتصادهای بزرگ جهان نیز بر اساس گزارش بانک جهانی، چین نهتنها سال 2020 را با نرخ رشد مثبت (2 درصد) پشت سر گذاشته است، بلکه در سال 2021 نیز با نرخ رشد 7.9 درصدی بالاترین نرخ رشد را به خود اختصاص خواهد داد. نرخ رشد اقتصادی آمریکا، منطقه یورو و ژاپن در سال 2021 نیز به ترتیب 3.5، 3.6 و 2.5 درصد پیشبینی شده است.

 

نظرات شما