واردات بنز آکسور

گروه یثربی در ترکیه دارای مناسبات بازرگانی گسترده ای همچون واردات خودروهای سنگین بنز آکسور جهت تامین نیازهای ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور میباشد.

مشاهده وب سایت

Direct link
درخواست مـــــشاوره

آدرس
تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح شمالی،
نبش کوچه آرام، پلاک ۳۴۹، ساختمان یثربی
کد پستی: ۱۵۷۵۷۳۳۱۱۴

تلفن تماس
خط ویژه: ۴۲۱۹۰-۰۲۱