کارشناس مالی (حسابدار مدیریتی)

شرایط احراز: 

حداقل تحصیلات: کارشناسی در رشته های امور مالی 
سابقه: حداقل 5 سال 
مسلط به تنظیم و ثبت اسناد مالی و بستن حسابها
مسلط به تنظیم صورتهای مالی و تحریر دفاتر
مسلط به مبانی و اصول حسابداری  و تحلیل حسابها  
مسلط به قوانین بیمه و مالیات 
مسلط به تهیه و تنظیم اظهار نامه عملکرد ارزش افزوده مالیاتی 
مسلط به تهیه تنظیم  و ارسال گزارشات فصلی 
مسلط به نرم افزار های حسابداری و آفیس 
مسلط به تهیه و تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد ( بیمه، مالیاتی) 
مسلط به تنظیم و ارائه گزارشات مدیریتی بصورت تفصیلی و نموداری: ( بدهکاران، بستانکاران، سود و زیان، ترازنامه،
مغایرت های بانکی، اسناد دریافتی و پرداختی، تسهیلات، حقوق و دستمزد، هزینه های ثابت و جاری، فروش بصورت
ریالی و اقلامی و ...)

مزایا: 

حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی
محل کار: دفتر مرکزی