مدیر کارخانه

 

شرایط احراز:

داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته های مهندسی صنایع یا مکانیک 
سابقه کار مرتبط حداقل 10 سال 
توانایی با تدوین استراتژی 
آشنایی با ماشین آلات و تجهیزات صنعت مرتبط 
آشنایی با نگهداری و تعمیرات 
توانایی در برنامه ریزی تولید 
آشنایی با اصول انبارداری
داشتن روحیه کار تیمی و سازماندهی 
داشتن اعتماد بنفس و مهارت در تصمیم گیری بموقع 
مزایا : 
حقوق متناسب + کلیه مزایا 
محل کار: کارخانه شهرک صنعتی صفادشت شهریار