نگهبان

 

شایستگی:
داشتن حداکثر سن 35 سال 
داشتن کارت پایان خدمت و رانندگی
داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 
حداقل 3 سال سابقه کار نگهبانی
شرایط جسمانی سالم و مناسب
توانایی انجام کارهای ابتدائی با کامپیوتر

مزایا: 
حقوق مکفی + کلیه مزایا + ناهار
ساعات کاری: یک شیفت 12 ساعت 
محل کار: شهرک صنعتی شمس آباد فشافویه