نگهبان

 

شایستگی: 
داشتن حداکثر سن 35 سال 
داشتن کارت پایان خدمت و رانندگی
داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 
حداقل 5 سال سابقه کار نگهبانی
شرایط جسمانی سالم و مناسب
توانایی انجام کارهای ابتدائی با کامپیوتر

مزایا:
حقوق مکفی + کلیه مزایا + ناهار
ساعات کاری: یک شیفت 12 ساعت 
محل کار: دفتر مرکزی