انباردار

 

شایستگی:

 
داشتن حداقل مدرک کارشناسی 
داشتن تجربه و سابقه کار انبارداری
آشنایی به اصول و سیستم حسابداری و انبارداری 
داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط


مزایا:

حقوق مکفی و کلیه مزایای قانونی  
سرویس ایاب و ذهاب و ناهار
محل کار: شهرک صنعتی صفادشت شهریار