چرا نشاسته مدیفاید رسیستامیل 343 ؟

چرا نشاسته مدیفاید رسیستامیل 343 ؟


از موارد مهم در انتخاب یک نشاسته مدیفاید شده مناسب عبارتند از:

1- این محصول به هیچ عنوان طعم نشاسته ای ندارد و نتیجه محصول نهایی عاری از عطر و طعم اضافی و نامطلوب میگردد.

2- نشاسته مدیفاید رسیستامیل 343 به هیچ عنوان حاوی مواد و ترکیبات بازدارنده رشد باکتریهای کلاسیک ماست نبوده و حالت آنتی بیوتیکی هم ندارد.

3- همینطور این محصول تاثیر بسیار اندکی در تغییر رنگ محصول دارد وعموما محصول تولیدی روشن و هم رنگ شیر ورودی می باشد.

4- از همه مهمتر اینکه بافت نهایی و ساختار اصلی محصول با استفاده از نشاسته مدیفاید رسیستامیل 343 درسردخانه و یا در مرحله خنک شدن شکل میگیرد این اتفاق باعث برهم نخوردن بافت محصول شده و باعث گردیده که محصولات تولیدی با 343 بسیار مقاوم تر و محکم تراز سایر رقبا باشند. و البته این حالت در پیک ژل تولید شده باعث میشود که استارتر کالچر یکنواخت در تمام محصول رشد نماید و از ایجاد حفره های ناهمگون اسیدی جلوگیری نموده و پراکندگی اسیدیته و عطر و طعم در کل محصول یکنواخت خواهد شد.

5- مقاومت حرارتی و مقاومت به نیروی هم زدن در 343 به مراتب از سایر رقبای آن بیشتر بوده و استفاده از این محصول را در تولید انواع ماست ،کشک و بستنی و هرمحصول لبنی که بحث تامین ماده خشک به همراه افزایش استحکام بافت و کم شدن آب اندازی و یا افزایش نقطه ذوب مورد نظر باشد ،قابل توجیح می نماید.

6- بحث قیمتی این محصول که با توجه به دوز مصرف و کیفیت ایجاد شده نهایی قابل توجیح می باشد.

 

برای هر گونه سفارش و یا ثبت درخواست به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید.