لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

آنچه درباره سوپیشینه کیفری افراد بایستی بدانیم

شرایط اشخاص در جرائم عمدی پس از اجرای حکم یا گذراندن مدت مرور زمان، در مدت زمان مقرر در قانون جزا ، مجرم را از حقوق اجتماعی از 7 سال لغایت 2 سال بسته به جرم ارتکابی به عنوان مجازات تبعی محروم می نماید را در این مقاله مطالعه میکنیم

بیشتر بخوانیم
آنچه درباره سوپیشینه کیفری افراد بایستی بدانیم

فروش مال غیر

چنانچه شخصی منافع و یا اعیان متعلق به شما را بدون اذن به شخص ثالثی واگذار نماید مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

بیشتر بخوانیم
فروش مال غیر

تفاوت بین شهادت نامه و شهادت

شهادت شهود و شهادتنامه اعتبار یکسانی دارند لکن در علم حقوق این دو موضوع دو امر مستقل تلقی و ارزش اثباتی آن ها نیز به هیچ وجه یکسان نمی باشد.

بیشتر بخوانیم
تفاوت بین شهادت نامه و شهادت
12