اهداف و خط مشی
گروه یثربی

بیانیه ماموریت:

وظیفه اصلی ما حل مشکلات تولیدکنندگان ایرانی در گستره بازرگانی داخلی - خارجی و سرمایه گذاری به پشتیبانی کیفیت خدمات قبل و پس از فروش، قیمت منصفانه، شبکه گسترده ارتباطی، نیروی انسانی متخصص و متعهد با تمرکز بر صادرات میباشد.

بیانیه چشم انداز:

ما هر روز تلاش خواهیم نمود تا مجموعه شرکتهای بین المللی یثربی در زمره معتبرترین نامهای تجاری در ارائه خدمات بازرگانی ملی و فراملی قرار گیرد.