خدمات بازرگانی
انجام امور بازرگانی داخلی و خارجی

مجموعه شرکت های یثربی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در عرصه تجارت بین الملل با بکارگیری متخصصین بومی کشور و همچنین دانش و تکنولوژی روز دنیا در این عرصه، موفق شده تا سهمی از صادرات و واردات کشور عزیزمان را در تعامل با کشورهای آسیایی و اروپایی را کسب نمایند. این شرکت که در زمینه های مختلفی همچون صنایع غذایی، بافندگی و بسته بندی، تجهیزات عمرانی، پروژه های عمرانی، فرآورده های نفتی، دارویی، تجهیزات پزشکی، تولید لوازم خانگی و حمل و نقل بین الملل فعالیت های گسترده ای داشته است، با هدف خود کفایی کشور عزیزمان ایران و با تکیه بر این اصل اقدام به تجارت بین الملل بین کشورهای مختلف جهان کرده است و مصمم به گسترش فعالیت های خود می باشد.