لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

آینده موبایل (قسمت اول)

تلفن های همراه ما ابزار قدرتمندی هستند که به ما اجازه دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ارتباطات میدهند. این دستگاه میتواند زندگی را برای ما آسانتر و لذت بخش تر کند، اما اینها فقط تازمانی هستند که استفاده درست از دستگاه شده باشد.

بیشتر بخوانیم
آینده موبایل (قسمت اول)

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت نهم)

در مجموعه آموزشی هویت های Flickr30K، برای همه جفت های 130k، حدود 70Kعبارات منحصر به فرد و 80k مناطق شرح داده شده توسط یک عبارت واحد وجود دارد. این به این معنی است که، برای بسیاری از عبارات / مناطق، بیش از دو منطقه / عبارت مربوطه وجود ندارد.خط بالای جدول 3 نتایج پایه CCA را می دهد.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت نهم)

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت هشتم)

پلامر و همکاران [37] نتایج پایه را برای تعبیه عبارت ناحیه با استفاده از CCA در بالای ویژگی های VGG از تصویر شبکه آموزش دیده، گزارش داده اند. در ادامه Rohrbach و همکاران [38]، که در محلی سازی عبارت با استفاده از ویژگی های VGG مبتنی بر تشخیص، پیشرفت های بزرگ به دست آورده اند، ما نیز از ویژگی های سریع R-CNN [13] در تنظیم دقیق در یک اتصال از مجموعه های train-val 2012 و PASCAL 2007 استفاده می کنیم.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت هشتم)
...1617181920...