لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت اول)

این مقاله یک روش برای یادگیری تعبیه های مشترک از تصاویر و متن با استفاده از یک شبکه عصبی دو شاخه با لایه های متعدد از پیش بینی های خطی پیشنهاد می کند که از غیر خطی ها تبعیت می شود. شبکه با استفاده از یک حاشیه زیاد عملی که ترکیبی از محدودیت های رتبه بندی مشاهده متقابل با محدودیت های حفظ ساختار درون مشاهده ای مجاور است که از ادبیات یادگیری متریک الهام می شود.

بیشتر بخوانیم
یادگیری عمیق تعبیه های حفظ (قسمت اول)

مدیریت زمان (قسمت چهارم)

مدیریت زمان (قسمت چهارم) مدیریت زمان با چند نکته ی کاربردی در محل کار یکی از موارد مهمی که در مدیریت زمان خیلی بیشتر از نکات دیگر بدون توجه واقع می شود، اجتناب و دوری کردن از صحبت های زیاد و غیرضروری است. اگر چه می توان گفت که ارتباط اثربخش و خوب با همکاران و مافوق لازم و خوب است اما اجازه ندهید گپ های طولانی و مکرر با همکاران و صحبت های خارج از موضوع، انتقادهای بی اثر، پرداختن به حواشی، و ... وقت مفید شما بگیرد و این وقت را بیهوده تلف کند.

بیشتر بخوانیم
مدیریت زمان (قسمت چهارم)

مدیریت زمان (قسمت سوم)

مدیریت زمان (قسمت سوم) فیلسوفان و دانشمندان یونانی از دو زاویه زمان را تعریف می کنند : 1- کرونوس(تقویم زمانی یا گاه شماری ) 2- کایروس ( همیشه بیانگر "زمان حال" است). کایروس در ویکی پدیا این گونه معنی می شود: "لحظه در حال عبوری که در آن موقعیتی یافته می شود و اگر بخواهیم موفقیتی در کاربه دست آید، باید به اجبارا از آن استفاده کرد."

بیشتر بخوانیم
مدیریت زمان (قسمت سوم)
...212223