آشنایی با خودرو گذر موقت- قسمت دوم

خودرو گذر موقت همانطور که نامش پیداست، اتومبیلی بوده که اجازه عبور و مرور کامل و نامحدود برای آن در نظر گرفته نشده و به نوعی محدودیتی از سوی مراجع برای آن تعیین می شود.

از این رو فردی که به خرید خودرو گذر موقت می پردازد نمی تواند به آسانی اتومبیل خود را تحت فروش قرار داده یا با در اختیار قرار دادن آن در دسترس فرد دیگر تخلفاتی انجام گیرد. زیرا در هر دو مورد موانعی بوده که صاحبین اتومبیل های گذرموقت با آن رو به رو هستند و باید به رفع مشکل پرداخت.

یکی از معایب این نوع خودروها رانندگی آنها توسط مالک بوده و در صورت تخلف نیز شاهد توقیف خودرو خواهیم بود. به نوعی محدودیت یک اتومبیل گذر موقت بسیار است و همین امر موجب می شود تا مالکین لذت کافی را از برخورداری چنین خودروهایی نبرند.

همچنین عمده اتومبیل های گذرموقت قیمت بالایی داشته و با توجه به هزینه بالا دریافت پلاک ملی برخی ترجیح می دهند با یک پلاک گذر در خیابان ها تردد کرده اما هزینه بالایی برای دریافت پلاک ملی پرداخت نکنند.

موضوع پلاک گذر موقت این روزها به دردسر بزرگی برای برخی واردکنندگان خودرو تبدیل شد. پلیس راهنمایی و رانندگی می گوید هیچ فردی به جز صاحب اصلی خودرو گذرموقت نمی توانند به رانندگی بپردازد زیرا تخلف محسوب شده و جرایمی را به دنبال خواهد داشت.

متاسفانه افرادی که اتومبیل گذر موقت را وارد می کنند قادر نیستند آن را به شخص دیگری انتقال دهند و به نوعی اولین و آخرین صاحب همان اتومبیل هستند. براساس قوانین گمرک و راهنمایی رانندگی اتومبیل گذر موقت با پایان یافتن اعتبار پلاک آن دیگر حق عبور و مرور نداشته و در صورت عدم تمدید باید به خارج از کشور منتقل شود.

به طور کلی محدودیت های پلاک گذر موقت بسیار بوده و افرادی که دارنده این نوع خودروها هستند نمی توانند استفاده خاصی جز عبور و مرور سطحی داشته باشند.

نظرات شما