آشنایی با مزایده- قسمت پایانی

آشنایی با مزایده در حقیقت همان آشنایی با حراج بوده که نوع خاصی از مزایده‌است که آنرا با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد به شمار می رود. در هر مزایده سه رکن اصلی آن یعنی مزایده گذار، کالا و پیشنهاد دهنده گان نیز وجود دارد.

مزایده زمانی شکل می گیرد تقاضا برای کالا یا کالاها بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاد دهندگان برای بدست آوردن کالا به رقابت با یکدیگر می پردازند. در حراج مزایده گذار سعی می کند کالا موردنظر با بیشترین قیمت به فروش برسد.

در سوی دیگر پیشنهاد دهندگان قیمت از کمترین شروع کرده و تا بیشترین ادامه می دهند. در حقیقت فردی که بیشترین پیشنهاد را می دهد در مزایده یا حراج پیروز خواهد شد. هر مزایده ای در پی یافتن روشی هستند که از یک طرف این حس را در پیشنهاد دهندگان به وجود آورد که کالا را به قیمت قابل قبولی خریده‌اند و از سوی دیگر افراد را ترغیب کند تا نزدیکترین مبلغ به آنچه که حاضر به پرداخت پیشنهاد بالاتری دهد.

هر یک از مزایده های فوق تعاریفی برای خود دارند که به شرح زیر با هر یک از آنها آشنا می شوید:

مزایده سوئیسی: این مزایده بر پایه مزایده اولین قیمت مخفی می‌باشد با این تفاوت که اگر برنده مزایده از پیشنهاد خود منصرف شود (معمولاً و نه همیشه) می‌تواند پیشنهاد خود را پس بگیرد! در واقع پیشنهاد قابل تغییر نیست اما برنده حق دارد که کالا را قبول کند و یا از خرید کالا انصراف دهد.

مزایده دو طرفه: در این نوع از مزایده هم خریدار و هم فروشنده پیشنهاد ارائه می‌کنند و پیشنهادات از بیشترین تا کمترین طبقه‌بندی می‌شوند تا عرضه و تقاضا انجام گیرد. پیشنهادات فروش از پائین‌ترین قیمت شروع می‌شود و افزایش می‌یابد و پیشنهادات خرید از بالاترین قیمت شروع، و کاهش می‌یابد.

براساس بررسی های انجام گرفته باید بیان داشت که مزایده انگلیسی و مزایده دومین قیمت مخفی یا ویکری از محبوب ترین ها محسوب می شوند که کاربری فراوانی دارند.

نظرات شما