شرایط ثبت شرکت بازرگانی چیست؟ قسمت دوم

به شرکت های بازرگانی گفته می شود که در زمینه کارهای بازرگانی فعالیت می کنند و موضوع فعالیت آن ها موارد مربوط به امور بازرگانی بیان شده باشد. در فعالیت بازرگانی موضوعاتی که باید به صادرات و واردات کلیه ی کالاهای مجاز بازرگانی، خرید، فروش و توزیع ، اخذ نمایندگی برای حضور در سمینار و نمایشگاه های مختلف و برخی دیگر اشاره داشت، وجود دارند. با این حساب یک شرکت باید به فعالیت بازرگانی پرداخته تا به عنوان کمپانی بازرگانی شناخته شود.

برای ثبت شرکت بازرگانی می توان آن را تحت دو عنوان شرکت بازرگانی سهامی خاص و شرکت بازرگانی مسئولیت محدود به ثبت رساند. اما هر یک از این شرکت ها برای ثبت نیاز به شرایطی دارند که در صورت عدم برخورداری فاقد مجوز ثبت هستند.

پس از آن که کارشناس مدارک را به بخش ثبت دفاتر ثبت شرکت ها ارائه داده و مسئول مربوطه با ثبت در دفتر و درجش روی اظهارنامه از متقاضی درخواست امضایی کرد، نسخه ای از مدارک در بخش بایگانی اداره ثبت نگهداری می شود و نسخه دیگر نیز با انجام مهری به طرف اصلی ارائه می گردد. در مرحله دیگر کارشناس پیش نویس آگهی را که پیشتر پرونده آن تشکیل شد برای نوشته شدن به اتاق تایپ ارسال می کند.

در این قسمت جهت واریز مبلغ برای روزنامه رسمی بایستی غیرحضوری و اینترنتی صورت گیرد. درج شدن نام در روزنامه جمهوری اسلامی ایران آخرین مرحله ثبت شرکت به شمار رفته و به نوعی قدم نهایی است.

پس از آن که شرکت موردنظر به ثبت رسید برای گرفتن کارت بازرگانی نیز می توانید اقدام کنید و برای انجام آن می بایست از مدارک زیر برخوردار باشید:

  • اشخاص حقیقی

-داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی

-نداشتن محکومیت موثر کیفری

-داشتن حداقل ۲۱ سال تمام

-داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

-داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت،اعم از ملکی یا استیجاری

-داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی

-عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه

-داشتن دفاتر قانونی و اظهارنامه ثبتی

-عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

  • اشخاص حقوقی

-مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.

-مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.

-مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.

گذشته از موارد فوق شرکت ها و کمپانی ها باید از شرایط زیر بهره ببرند:

عدم ورشکستگی به تقصیر

ارائه اظهارنامه ثبتی

داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت(ملکی یا استیجاری)

داشتن دفاتر قانونی

با توجه به موارد فوق و مطالعه مطلب اول می توانید به آسانی اما با گذران مدت زمانی شرکت موردنظرتان را به ثبت برسانید.

نظرات شما