مدیریت زمان (قسمت دوم)

مدیریت زمان (قسمت دوم)

بی شک یکی از تجارب  خیلی خوب نشان داده است که تمام افراد دوست دارند تا بتوانند با قدرت و توانایی بیشتری و به طور پیوسته مهارت های مرتبط با مدیریت زمان را بهبود و تاثیر گذار بخشند. داشتن بهره جویی خوب بستگی  با نحوه عملکرد ما در محیط کارمان دارد. خوشبختانه با وجود مهارت های مدیریت زمانی که ما می توانیم برای بدست آوردن نتیجه ی خوب و بهتر، آن ها را بهبود دهیم. اشتباهاتی که اکثراً اجام می دهند این می باشد که گمان می کنند توانمدی ها و مهارت های مدیریت زمان به صورت کامل تابع به اخلاق و رفتار هر نفر است.در مرحله ی آغازین شما باید یک هدف مشخص کنید و تلاش لازم را برای رسیدن به  آن انجام دهید. پر واضح است که بیشتر مهارت های مرتبط با مدیریت زمان نیاز به شناختی دارند و باید درباره پروسه آن فکر کرد.

در دنباله مهارت های مدیریت، که زمان نقش پر آفرینی در میزان بهره وری شما خواهند داشت را به طور مستقیم بررسی خواهیم کرد. گاهاً بعضی از این مهارت ها و توانایی ها با هم همپوشانی دارد و بهبود در یک مهارت می تواند بر روی دیگر مهارت ها تاثیر خوبی داشته باشد. نکته مهم اینجاست که بدانیم هر مهارت چه نقشی مهمی در مدیریت زمان دارد.

  • نقس هدف گذاری

می توان اذعان کرد که مدیریت زمان یک مهارت نیست بلکه مدیریت استفاده از زمان یک مهارت محسوب می شود. ما نمی توانیم زمان را رهبری و مدیریت کنیم بلکه می توانیم نحوه استفاده از زمان را مدیریت داشته باشیم و اینکه باید بدانیم چطور باید از زمانمان استفاده کنید که به اهدافمان نزدیک تر شویم. از مهمترین مهارت های مدیریت زمان برای اینکخ بتوانیم به اهدافمان توانایی نزدیک شویم استفاده از زمانتان می باشد.

در هنگامی که تصمیم می گیرید تمرکز و زمانتان را برای چه موضوعی مورد استفاده قرار دهید، بی شک همیشه در مسیر رسیدن به اهدافتان خواهید بود و نتیجه ی هر فعالیتی که شما انجام می دهید، شما را برای رسیدن به آن اهداف نزدیک تر خواهد ساخت.

  • نقش الویت بندی

یکی از بزرگترین علتی که اکثر افراد مشکل دارند با اولویت بندی، این است که اولویت بندی آنها در زمان دیر شروع می شود. در واقع  آن ها تلاش می کنند تا فعالیت هایی که دربرنامه ی کاریشان وجود دارد اولویت بندی کنند. در صورتی که اگر دقیق تر به اکثرکارها و لیست فعالیت ها نگاه کنیم موردهایی را پیدا می کنیم که اصلا نباید در لیست قرار می گرفتند و در کل هیچ جایگاهی در آن لیست ندارند.

بزرگترین علتی که اکثر افراد مشکل دارند با اولویت بندی، این است که اولویت بندی آنها در زمان دیر شروع شده

در واقع اولویت بندی به معنای فعالیت های بیشتر و تمرکز بر روی انجام فعالیت ها و کارهای بیشتر نیست. و می توان گفت اولویت بندی با حذف کارها و فعالیت هایی که نباید توسط ما انجام شود، شروع می شود. در هنگامی که این اتفاق افتاد می توانید فکر و تمرکزتان را بر روی انجام پر ارزشمندترین فعالیت ها و کارهایی که می توانید انجام دهید قرار دهید. یکی از مهارت های مدیریت زمان اولویت بندی است که در خیلی موارد برداشت درستی از آن نمی شود. در هنگامی که شما به مفهوم واقعی از مدیریت زمان برسید و آن را درست متوجه شوید، متوجه پیشرفت سریع مهارت مدیریت زمان می شود.

  • نقش خودآگاهی

هیچکس مانند دیگری کار نمی کند. همه ی افراد برای نحوه انجام کار اولویت هایی دارند. گاهاً بعضی افراد در زمان اول وقت یا صبح بهره وری بیشتری دارند و بعضی ها برعکس وعادت به کارکرن تا دیروقت را دارند. بیش شک ما دلمان می خواهد تا به روش خودمان کار کنیم و با چیزهای مختلفی انگیزه پیدا می کنیم. این تفکر هیچ نکته اشتباهی ندارد و در حقیقت کاملا این موضوع درست است. اما این تفکر به این معنا می باشد که ما باید شناخت خیلی خوبی نسبت به نیازها، علائق و موردهایی که دوست نداریم، داشته باشیم.

هنگامی که به درجه ی خوب و بالایی از خودآگاهی برسیم می توانیم برترین توصیه های مدیریت زمان را نسبت به سبک  و روش خودتان متناسب و اجرا کنید.

  • نقش خودانگیزشی

گاهاً روزهایی وجود دارد که دلمان نمی خواهد هیچ کاری انجام دهیم. ممکن است احساس خستگی، بی حوصلگی  و یا مریضی داشته باشیم و یا احتمالاً انگیزه ای برای کار کردن نداشته باشیم. در چنین روزهای معمولا کاری از دست دیگران بر نمیاد، و ما باید بتوانیم به خودمان برای انجام کار انگیزه بدهیم.

همچنین می توان گفت اگرما در کسب و کارمان رو به پیشرفت و رشد باشیم و ناگهان دراین مسیر دچار زوال شویم هیچ کس نمی تواند به جای ما باشد و ما مسئول همه ی  انجام کارها و فعالیت های روزانه مان خواهیم بود و در واقع شما مسئول نتیجه تمام کارها و فعالیت هایتان هستید. و نیز شما می توانید همه ی مهارت های مدیریت زمان را دارا باشید اما اگر نتوانید به خودتان انگیزهی لازم را دهید، قطعاً شما به زودی مقدار زیادی فشار و استرس را تجربه خواهید کرد.

  • نقش تمرکز

بدون لحاظ کردن این موضوع که تلاش شما برای انجام چه کاری می باشد ، همیشه این درگیری ذهنی وجود دارد تا موضوع دیگری نظر شما را جلب کند. و اینکه فقط بر روی فعالیت هایتان متمرکز باشید و به هیچ چیز توجه نکنید، خیلی سخت بوده وآسان نیست. یکی از مهارت های مهم مدیریت زمان تمرکز است و تا زمانی که با آن روبه رو نشوید متوجه ارزش آن نخواهید شد.

نظرات شما