آشنایی با اوراق بهادار

اوراق بهادار در دسته ابزارهای مالی قرار می گیرد که قابلیت داد و ستد مالی داشته و از ارزش مالی بالایی بهره می برد. براساس دسته بندی که برای اوراق بهادار شده باید این ابزار مالی را به مواردی چون اوراق بدهی مانند سند بدهی بانک، اوراق قرضه و سهام قرضه، ابزارهای مشتقه مثل، قرار دادهای آتی، اختیار معامله، پایاپای و اوراق حقوق صاحبان سهام مانند سهام عادی و برخی دیگر تقسیم کرد.

به شرکتی که اوراق بهادار را عرضه می کنند در حقیقت منتشر کننده اوراق بهادار می گویند که افراد برای کسب این اوراق باید منتظر عرضه توسط این شرکت های مورد اشاره باشند. در حقیقت این ساختار قوانین کشورها بوده که تعیین کننده اوراق بهادار می باشد و باید این قوانین را نقش تعیین کننده و موثر دانست. این اوراق چه به شکل گواهی یا چه به شکل بدون گواهی و گسترده تر عرضه شده تا منابع الکترونیکی به ثبت برسد.

البته ثبت اوراق به صورت های موردبحث بسیار اهمیت و به شکل الکترونیکی اهمیت بالایی داشته و باید به آن توجه داشت. گذشته از آن گواهی ها همچون چک در وجه حامل بوده  و صاحب آن از حقوق ورقه بهادار بهره می برد. بنابراین حمل کننده آن از مزایای بسیاری برخوردار بوده و می تواند منافع بسیاری از این روش کسب کند.

اوراق-بهادار

گفتنیست در این میان تنها شخصی که اوراق را به نام او می زنند صاحب حقوق محسوب شده و حق و امتیازی دارد. باتوجه به بررسی ها، اوراق بهادار در انتشار می تواند شامل سهام شرکت‌ ها،  صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مشترک، اوراق قرضه شود. این انتشار توسط شرکت های دولتی یا واسطه های این نوع شرکت ها انجام می گیرد و در این میان مشکلی برای واسطه ها وجود نخواهد داشت.

سهام همچنین با اختیار معامله و یا هرنوع اختیار معامله دیگر، واحدهای شراکت محدود و انواع مختلفی از ابزارهای رسمی سرمایه‌ گذاری است، از این رو قابلیت معامله و تعویضی برای آن در نظر گرفته شده است.

با تمامی این تفاسیر باید بیان داشت که اوراق بهادار همانطور که از نامش پیداست شامل ورق هایی که جز ابزار مالی قابل معامله است، می شود. بنابراین باید این نوع اوراق را در زمینه مالی ارزشمند بدانیم و در جریان فعالیت های اقتصادی بسیار آن را به کار می گیرند.

اگر بخواهیم مثالی داشته باشیم باید به وام های مسکن اشاره کرده که برخی بانک ها برای پرداخت این نوع وام در شرایط خود خرید اوراق توسط افراد را پیشنهاد می کنند.

نظرات شما

مقالات مشابه