هر آنچه که باید درباره اتاق بازرگانی بدانید

اتاق بازرگانی از تعدادی تاجر و صاحب صنایع تشکیل شده که در آن به بحث درباره فعالیت های اقتصادی خود می پردازند و حتی گاهی نیز با نهادهای حکومتی در صورت نیاز چانه زنی هایی داشته و برای دستیابی به نتیجه موردنظر تلاش فراوان می کنند.

اعضای این اتاق بدون وظیفه نبوده و با توجه به ماده ۵ وظایف و اختیاراتی را برعهده دارند. اگر بخواهیم به وظایف و اختیارات اعضای این اتاق اشاره ای داشتیم باشیم باید به موارد زیر پرداخت:

 • ارائه نظراتی درباره مسائل بازرگانی، صنعتی، مدنی و اقتصادی به قوای سه گانه کشوری
 • همکاری با دولت جهت انجام قوانین و مقررات موردنظر مربوط به اتاق بازرگانی
 • جهت اجرای قوانین مربوط به مقررات مملکتی بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی هماهنگی ایجاد کنند
 • ارتباط با اتاق بازرگانی کشورهای مختلف و ایجاد همکاری جهت دایر کردن اتاقی مشترک با توجه به سیاست های نظام جمهوری اسلامی
 • ایجاد نمایشگاه های اختصاصی داخلی و خارجی در زمینه بازرگانی با مجوز وزارت بازرگانی  و حضور در سمینار و کنفرانس های مرتبط تحت نظام جمهوری اسلامی ایران
 • تشویق سرمایه گذاران داخلی جهت تولید کالاهای صادراتی
 • شناسایی بازارهای کلیدی کالاهای صادراتی و تشویق موسسه های تجاری جهت حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • تلاش در زمینه حکمیت و بررسی مسائل بازرگانی خارجی و داخلی با ایجاد اتاق داوری ایران براساس مصوبه دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی
 • صادر کردن کارت باتوجه قوانین اتاق ایران برای تکمیل صدور کارت بازرگانی
 • تشکیل اتحادیه صادرات و واردات در زمینه های فعالیت بازرگانی، معدنی، صنعتی و برخی دیگر
 • تشکیل اتاق مشترک با کشورهای همسایه و دوست که با همکاری وزارت امورخارجه و بازرگانی صورت می گیرد
 • انجام دوره های کاربردی در زمینه های معدنی، صنعتی، بازرگانی
 • تایید اسنادی براساس قوانین و مقررات اتاق ایران  که با هماهنگی وزارت بازرگانی انجام می گیرد.

اتاق ایران شامل شش ارکان می شود که می توان به هیات رئیسه، شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان اشاره کرد. اما اتاق شهرستان ارکان متفاوتی داشته که باید به هیات رئیسه و هیات نمایندگان پرداخت.

شورای عالی نظارت اتاق ایران از اعضایی چون رئیس موسسه استاندارد، رئیس یا دو نائب رئیس اتاق ایران، وزیر بازرگانی، صنایع و معادن و فلزات و کشاورزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی

در حقیقت رئیس این شورا که به نظارت اتاق ایران می پردازد برعهده وزیر بازرگانی قرار دارد. زیرا این اتاق به مسائلی در زمینه بازرگانی پرداخته و از این رو وزیر بازرگانی بوده که باید ریاست شورای مورد بحث را برعهده گیرد.

گذشته از ارکان و اعضای شورا، این شورا وظایفی نیز برعهده دارد که به شرح زیر است:

 • تصویب و بررسی آئین نامه مربوط به نحوه عضویت هریک از اتاق ها و مشخص کردن حدود توسط هیئت رئیسه
 • رسیدگی به شکایت و انتقادات اتاق ها درباره کیفیت امور آنها
 • سیاست گذاری کلی اتاق و نظارت بر اجرای صحیح براساس قوانین مربوطه

با چنین مطلبی قطعا شما باید با اعضای اتاق، نحوه فعالیت و وظایف آشنایی پیدا کرده باشید. بسیاری از وظایف اتاق بازرگانی ایران آگاهی نداشته و به نوعی تنها افراد مربوط می دانند این اتاق چه وظایفی برعهده دارد.

نظرات شما