لیست اخبار
List of News

اخبار اخبار یثربی

محدودیت ارزی واردات کالا از چین، ترکیه، کره

در مواردی که ثبت‌سفارش انجام نشده و لیکن پرداخت های مربوطه قبل از ۱۳۹۶.۱۱.۱۶ صورت پذیرفته باشد، استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت به شرط انجام ثبت سفارش با نوع « شیوه های متداول بانکی» با ارائه اسناد و مدارک مثبته توسط متقاضی حاکی از انجام پرداخت و یا تسویه حساب با ذینفع و ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفاً تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۷/۰۱/۱۸

محدودیت ارزی واردات کالا از چین، ترکیه، کره

حجم خرید توافقی شیر افزایش یابد

رئیس اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه از وزیرجهاد خواسته ایم حجم خرید توافقی شیرخام افزایش یابد،از واردات گسترده گوشت در پی کاهش تعرفه واردات گوشت گوساله منجمد اظهارنگرانی کرد.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۶/۱۲/۱۹

حجم خرید توافقی شیر افزایش یابد

عملکرد قدرت اول لبنیات ایران و برنامه های آتی

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ، محمد امین حنیف پور معاون بازاریابی فروش شرکت صنایع شیر ایران در نشستی خبری، درخصوص عملکر ۱۱ ماهه این مجموعه گفت: شرکت صنایع شیر با قدمتی ۶۳ ساله قدیمی ترین و اولین شرکت تخصصی در حوزه لبنیات است که دارای تولید و فروش انحصاری است.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۶/۱۲/۱۶

عملکرد قدرت اول لبنیات ایران و برنامه های آتی
12