لیست اخبار و مقررات بازرگانی
List of News Trading Terms

حجم زیادی نهاده‌های صنعت دام و طیور

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: نهاده‌های کشاورزی در بخش دام و طیور همواره مورد توجه و حمایت ارزی دولت است که تدارک خوبی نیز در این زمینه انجام شده‌است و بزودی حجم قابل توجهی از این نهاده‌ها به بازار تزریق می‌شود.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۹/۰۶/۰۵

حجم زیادی نهاده‌های صنعت دام و طیور

یارانه تامین نهاده‌های دامداران به صفر رسیده است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس: عملا یارانه دولت به دامداران در زمینه تامین نهاده‌ها به صفر رسیده و این موضوع بسیار نگران کننده است.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۹/۰۶/۰۴

یارانه تامین نهاده‌های دامداران به صفر رسیده است

اقتصاد کشور را با نگاه کارشناسانه بخش‌خصوصی مدیریت

رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت اقتصادی بانگاه کارشناسانه بخش‌خصوصی، مهمترین درخواست فعالان اقتصادی از دولت است.

بیشتر بخوانیم

۱۳۹۹/۰۶/۰۳

اقتصاد کشور را با نگاه کارشناسانه بخش‌خصوصی مدیریت
...67