رویداد های تجارت نخبه محب

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

 

 

صحبت های مدیر بازرگانی بخش صنایع غذایی هلدینگ یثربی

 

 

گفتگو مهندس اسلامی مدیر عامل کالین با مجموعه یثربی

 

  

 

هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات