معاونت مالی

شرایط احراز

-حداقل مدرک فوق لیسانس
-دارای حداقل 10سال سابقه کار مرتبط در سمت مدیریت و معاونت مالی
-آشنایی کامل به تمام امور مالی و حسابداری و حسابرسی
-توانمند در رهبری تیم مالی حسابداری شرکت و شعب
 -مسلط به نرم افزارهای مالی
- مسلط بر امورات مالی مربوط به شرکت‌های تولیدی و بازرگانی و صنعتی و پیش بینی جریان نقدینگی، امور مالیاتی و بودجه بندی مالی
 -مسلط بر عملیات فاینانس، ارزی، وصول مطالبات، رفع مغایرت‌های عملیات حسابداری و ثبت دفاتر قانونی ،تسهیلات
-توانمند در نظارت مدیریت بر کار زیرمجموعه
- مسلط بر تهیه گزارشات و صورت‌های مالی جهت ارائه به مراجع قانونی و نظارتی
- تسلط کامل به ارائه گزارشات مدیریتی
- تسلط بر قوانین مالیاتی، حقوقی، مدنی و تجاری
-قدرت مذاکره با هیئت های حل اختلاف کمیسیون ها
-توانایی‌ تجزیه و تحلیل و بررسی و آنالیز بصورت‌های مالی توانایی در تهیه و تنظیم لوایح دفاعی در سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی

مزایا:

•    حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی
•    محل کار: دفتر مرکزی