کارشناس حسابداری

 

شایستگی:

داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری 
داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط 
مسلط به تنظیم صورتهای مالی و تحریر دفاتر
مسلط به مبانی و اصول حسابداری  و تحلیل حسابها 
مسلط به قوانین بیمه و مالیات 
مسلط به اظهار نامه ارزش افزوده مالیاتی 
مسلط به تهیه تنظیم  و ارسال گزارشات فصلی 
مسلط به تهیه و تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد 

مزایا :
حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی
ساعات کاری: طبق قانون کار 44 ساعت در هفته 
محل کار: دفتر مرکزی