رئیس حسابداری

شایستگی: 

داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری 
داشتن حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط 
تسلط کامل بر کلیه امور حسابداری، مالی، مالیاتی، بیمه و قوانین کار و نرم افزارهای مالی 
داشتن روحیه کار تیمی و نگرش سیستمی 
دارا بودن انضباط کاری، داشتن حسن انجام کار و تعهد به اصول اخلاقی، صداقت و امانتداری 


مزایا: 

حقوق متناسب و کلیه مزایا + بیمه تکمیلی
محل کار: دفتر مرکزی