مکانیک ماشین آلات صنعتی

 

شایستگی: 
داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی در رشته های مکانیک یا فنی حرفه ای
خودجوش، مسئولیت پذیر و چالش پذیر
داشتن روابط عمومی و قدرت متقاعدسازی
دارای روحیه کار تیمی و ایده پرداز و انتقادپذیر و مستعد آموزش 
داشتن سابقه کار مفید و موفق در شغل مورد نظر 
مسلط به عیب یابی و تعمیر دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی تولید و بسته بندی 

مزایا:
حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی 
سرویس ایاب و ذهاب و ناهار
ساعات کاری: طبق قانون کار 44 ساعت در هفته 
محل کار: شهرک صنعتی شمس آباد فشافویه