سرایدار

 

شایستگی:
داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 
متأهل و ترجیحا بدون فرزند
شرایط جسمانی سالم و مناسب

مزایا:
حقوق مکفی
امکانات سوئیت برای زندگی در محل کارخانه
ساعات کاری: شبانه روزی 
محل کار: شهرک صنعتی شمس آباد فشافویه