کارگر تولید

 

شایستگی:

داشتن حداکثر سن 35 سال 
داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت
داشتن تحصیلات حداقل دیپلم
شرایط جسمانی سالم 
حداقل 2 سال سابقه کاری
روحیه کار تیمی، صداقت و امانتداری

مزایا:
حقوق طبق قانون کار + کلیه مزایا و بیمه
سرویس ایاب و ذهاب و ناهار
ساعات کاری: طبق قانون کار 44 ساعت در هفته 
محل کار: شهرک صنعتی شمس آباد فشافویه