کارشناس فروش و بازاریابی

 

شایستگی:

داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته صنایع غذائی 
تجربه کار مرتبط با صنایع غذایی
داشتن روابط عمومی قوی  
داشتن آرشیو اطلاعاتی لازم از مشتریان صنایع غذایی 

مزایا :

حقوق مکفی + کلیه مزایا و بیمه تکمیلی + پورسانت فروش
محل کار: دفتر مرکزی