کارشناس فروش و بازاریابی

شرایط احراز :

 
داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته صنایع غذائی 
تجربه کار مرتبط با صنایع غذایی
داشتن روابط عمومی قوی  
داشتن آرشیو اطلاعاتی لازم از مشتریان صنایع غذایی 


مزایا :

حقوق مکفی + کلیه مزایا و بیمه تکمیلی + پورسانت فروش
محل کار: دفتر مرکزی