منشی واحد مدیریت

شرایط احراز

- جنسیت خانم

- وضعیت تاهل مجرد 

سن بین 23 الی 27 سال   

- سابقه کار حداقل 3 سال 

- حداقل مدرک کارشناسی 

- مسلط به اتوماسیون اداری و نرم افزاری مرتبط با حوزه کاری

- قدرت پیگیری و مدیریت بالا 

دقت بالا

 - حسن اخلاق و ظاهر آراسته

 

مزایا:

- حقوق: وزارت کار

پنج شنبه ها تعطیل

بیمه و محاسبه دستمزد از روز اول

بیمه تکمیلی

- جبران خدمات به تناسب شایستگی فرد

شفافیت در شرح وظایف فرد

پرداخت به تناسب شایستگی فرد