مدیر مالی

شایستگی:

داشتن حداقل مدرک کارشناس ارشد در رشته حسابداری 

داشتن حداقل 5 سال سابقه کاری در سمت مدیریت مالی در شرکت های معتبر تولیدی و بازرگانی 

تسلط کامل به کلیه امور حسابداری، مالی، مالیاتی، بیمه و قوانین کار و نرم افزارهای مالی

آشنایی کامل و تسلط بر مباحث تامین مالی، نسبت های مالی، تحلیل اقتصادی و گزارشات نرم افزاری 

داشتن روحیه کار تیمی و نگرش سیستمی و آمادگی و انگیزش برای تلاش و توسعه 

دارا بودن انضباط کاری، توانمندی در کار گروهی، داشتن حسن انجام کار و تعهد به اصول اخلاقی، صداقت و امانتداری

مزایا: 

حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی

محل کار: دفتر مرکزی