مدیر موسسه حقوقی

شرایط احراز:

وکلای پایه یک دادگستری در الویت جذب خواهند بود
حداقل دارای کارشناس ارشد حقوق 
حداقل 7 سال سابقه کاری مرتبط در حوزه امور حقوقی 
حداقل 2 سال سابقه مرتبط با مدیریت یا عضویت در موسسات حقوقی
برخورداری از دانش حقوقی در زمینه قوانین و مقرارات حقوقی نظیر امور بیمه، حقوق کار، حقوق تجارت، حقوق مدنی و کیفری و حقوق ثبتی
روحیه بالا در انجام  کار گروهی و برقراری ارتباط موثر با اعضای موسسه 
مهارت های ارتباط موثر با مراجعین
مهارت های نوشتاری مناسب برای نوشتن گزارشات حقوقی و اداری 
توانایی تحلیل و تفسیر قوانین و مقررات حقوقی 
تسلط به مراحل ثبت شرکت ها و آشنایی با انواع شرکت ها مجامع و سایر موارد مشابه 
تسلط به امور قراردادهای تجاری
دارای فن بیان بالا، انتقادپذیری و روابط عمومی مناسب 
آشنایی با وکلای خوب و مطرح جهت پیشبرد امور در تهران و شهرستان ها به منظور جذب آنها در موسسه
سرعت عمل در پیگیری امور و انتخاب روش مناسب جهت تسریع در امور

 

مزایا:

حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی
محل کار: دفتر مرکزی