کارشناس روابط عمومی

شایستگی:

تحصیلات : حداقل کارشناس روابط عمومی یا سایر رشته های مدیریتی
سابقه کار: حداقل 7 سال
آشنایی به اصول و فنون مذاکره
ایجاد ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی
مسلط به تولید محتوا
آشنا به فضای مجازی
آشنا به سایت
آشنا به برند سازی
داشتن برنامه برای تقویم مناسبت ها
مهارت‌های گفتاری خوب
مهارت‌های نوشتاری
اصول گزارش‌نویسی
روش‌های سنجش افکار عمومی 

مزایا:


حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی
محل کار: دفتر مرکزی