برنامه نویس

شایستگی:
برنامه نویس C# Windows
تحصیلات: حداقل دارای مدرک کارشناسی مهندس تکنولوژی نرم افزار
سابقه کار: حداقل 4 سال تجربه در زمینه برنامه نویسی
مسلط به BPMS
مسلط به SQL
آشنا با طراحی فرآیند
آشنا با #C
مهارت‌ها: BPMS SQL

 

مزایا:

حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی
محل کار: دفتر مرکزی