مدیر فروش تنباکو

شایستگی:

داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد مرتبط یا MBA با گرایش مرتبط(مارکتینگ)

داشتن حداقل 10 سال سابقه کاری در امر فروش محصولات دخانی 

قابلیت تشکیل و هدایت تیم فروش 

دارای روابط عمومی بالا

دارای شناخت کافی و لازم از بازار ایران 

دارای ارتباط و شناخت از تامین کنندگان داخلی و خارجی

مزایا : 

حقوق متناسب + کلیه مزایا + بیمه تکمیلی

محل کار: دفتر مرکزی