لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

اکراه منتهی بر جنایت مکره

ماده 379- هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه‌کننده قصاص می‌شود مگر اکراه‌کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه‌عمدی است و اکراه‌کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانیم
اکراه منتهی بر جنایت مکره

تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی

مطالعه دقیق تاریخ حقوق جزا نشان می دهد که حقوق جزا هم مانند سایر بخش های علم حقوق راه توسعه و تکامل خود را تحت تاثیر تحولات اجتماعی و توسعه های علمی پیموده است. ولی در این میان سهم و تاثیر عقاید و افکار فلسفی اواخر قرن 18 میلادی از هر عامل دیگری بیشتر بوده است .به این دلیل بعضی از حقوق دانان کیفری مبدا پیدایش مکتب کلاسیک حقوق جزا را به زمان انتشار کتاب روح قوانین منتسکیو به سال 1748 میلادی می دانند.

بیشتر بخوانیم
تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی

افتراء، نشر اکاذیب، افتراء عملی حقوقی و قضائی

در این مجمل بنا براین داریم تا مطالبی هر چند کوتاه و خلاصه جهت اطلاع بیشتر همکاران در خصوص افترا و نشر اکاذیب و افترای عملی مطالبی را ارائه نمائیم و از منظری دیگر یعنی حقوقی و قضائی و قانونی به این مطالب نگاه نمائیم.

بیشتر بخوانیم
افتراء، نشر اکاذیب، افتراء عملی حقوقی و قضائی
12345...