لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

قوانین صادرات و واردات

‌ماده ۱ – مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

بیشتر بخوانیم
قوانین صادرات و واردات

شرکت مادر یا هلدینگ؟

تعبیرهای مختلفی از Holding Company یا Parent Company نظیر ( شرکت مادر، شرکت دارنده، شرکت کنترل کننده، شرکت مالک ، شرکت صاحب سهم ، شرکت اصلی ) صورت می گیرد که به شرح مختصرهر برخی از آنها می پردازیم می پردازیم :

بیشتر بخوانیم
شرکت مادر یا هلدینگ؟

آئین نامه اجرایی قوانین مقررات صادرات و واردات

مجمع وزیران در جلسه‌های مـورخ ۷، ۱۰، و ۱۳۷۳/۱/۱۴ بنا بـه پیشنهـاد شمـاره ۱۰۰/۶۴۹۴۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۳ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:

بیشتر بخوانیم
آئین نامه اجرایی قوانین مقررات صادرات و واردات
12345...