لیست مقالات
List of Articles

مقالات صنایع غذایی مقالات تخصصی حوزه بازرگانی مقالات عمومی مقالات حقوقی

شرکت مادر یا هلدینگ؟

تعبیرهای مختلفی از Holding Company یا Parent Company نظیر ( شرکت مادر، شرکت دارنده، شرکت کنترل کننده، شرکت مالک ، شرکت صاحب سهم ، شرکت اصلی ) صورت می گیرد که به شرح مختصرهر برخی از آنها می پردازیم می پردازیم :

بیشتر بخوانیم
شرکت مادر یا هلدینگ؟

آئین نامه اجرایی قوانین مقررات صادرات و واردات

مجمع وزیران در جلسه‌های مـورخ ۷، ۱۰، و ۱۳۷۳/۱/۱۴ بنا بـه پیشنهـاد شمـاره ۱۰۰/۶۴۹۴۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۳ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و جدول ضمیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:

بیشتر بخوانیم
آئین نامه اجرایی قوانین مقررات صادرات و واردات

چگونگی صدور کارت بازرگانی؟

چگونگی صدور کارت بازرگانی : کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها به نام متقاضیانی‌که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

بیشتر بخوانیم
چگونگی صدور کارت بازرگانی؟
12345...