اصطلاحات و قوانین تجارت بین الملل

قوانین اینکوترمز به یک اصل مهم از زبان تجارت بین الملل مبدل شده که در سراسر جهان ، به منظور فروش محصولات و خدمات در قراردادها گنجانیده و بیانگر قوانین و به عنوان راهنما برای واردکنندگان، صادرکنندگان، وکلا، شرکتهای حمل، بیمه و دانشجویان تجارت بین الملل می باشد. این قوانین در سرتاسر جهان مورد تأیید دولتها، مراجع قانونی و کارپردازان بازرگانی به منظور تفسیر مشترک رایج ترین اصطلاحات تجاری دنیا می باشد.
Incoterms مخفف سه کلمه International Commercial Terms که به معنی اصطلاحات تجارت بین الملل تلقی می شود . مهمترین علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود تعهدات و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل بین فروشنده، خریدار و همچنین اشخاص حقوقی/حقیقی دخیل فرآیند تجارت می باشد که هر دوره توسط اتاق بازرگانی بین الملل مورد ویرایش و بازنگری قرار می گیرد .
اصطلاحات ( قوانین ) اینکوترمز بر مبنای نوع حمل و نقل به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:
۱- دسته اول قوانینی می باشد که روش ها مختلف حمل و نقل را مورد بررسی قرار می دهد .

تحویل درب کارخانه EXW) Ex Works)

در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می دهد و کلیه مسئولیت ها و هزینه ها، اعم از بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

تحویل رایگان در مبدأ (Free Carrier (FCA

به معنای این است که فروشنده کالا را پس از ترخیص صادراتی درمحل مقرر به حمل کننده تعیین شده از سوی خریدار تحویل می دهد. با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک فرایند می باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است، همچنین معمولاً و (نه الزاماً) عقد قرارداد حمل و بیمه به عهده خریدار می باشد.

هزینه حمل پرداخت شده (Carriage paid to (CPT

این قاعده که نوعی حمل مرکب می باشد، براین مفهوم دلالت میکند که فروشنده کالا را تهیه، حمل داخلی و ترخیصصادراتی نموده ، هزینههای ترخیص صادراتی را خود پرداخت میکند . بعلاوه حمل کننده کالا تا مقصد نهائی را انتخاب، قرارداد حمل را منعقد و کرایه را تا محل مشخص در قرارداد بعنوان مقصد نهائی پرداخت مینماید. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می دهد خاتمه می یابد. همچنین پرداخت هزینه بیمه و عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

هزینه و بیمه حمل پرداخت شده (Carriage and insurance paid (CID

این قاعده از اینکوترمز بدین معنی است که فروشنده کالا را با اخذ مجوزهای صادراتی ازکشور خود و ترخیص صادراتی، به حمل کننده ای که منتخب خود اوست و خود با آن حمل کننده قرارداد حمل منعقد کرده تحویل میدهد بعلاوه کرایه حمل کالا تا مقصد را پرداخت کرده و کالا را تا مقصد بیمه نموده ، هزینه بیمه را هم پرداخت مینماید .

تحویل در پایانه (Delivered at Termina (DAT

این اصطلاح بدین معنی است که فروشنده تمام هزینه های حمل ونقل (هزینه صادرات، حمل، تخلیه از حامل اصلی در بندر مقصد و هزینههای بندر مقصد) و فرض قبول تمامی ریسک ها تا پایانه مقصد را عهده دار میشود. پایانه می تواند بندر، فرودگاه، و مکان تبادل کالا تلقی گردد. ضمن اینکه حقوق ورودی، مالیات و هزینه های گمرکی برعهده خریدار می باشد.

تحویل در نقطه تعیین شده (Delivered At Place (DAP

این اصطلاح می تواند برای تمامی حالات حمل و نقل استفاده شود، و یا در فرآیندی که در آن بیش از یک حالت حملونقل وجود داشته باشد. فروشنده مسئول هماهنگی حمل و تحویل کالا، آماده سازی جهت انجام تخلیه بار از وسیله نقلیه، در محل مورد توافق می باشد. در این روش پرداخت مالیات و پوشش بیمه بر عهده فروشنده نمی باشد.

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (Delivered duty paidx (DDP

فروشنده مسئول تحویل کالا در محل قید شده در کشور خریدار است، و پرداخت تمامی هزینه های انتقال کالا به مقصد از جمله حقوق ورودی و مالیات بر عهده وی می باشد. این ترم حداکثر تعهدات در فروشنده و حداقل تعهدات در خریدار را در بر می گیرد.

۲- دسته دوم شامل قوانینی می باشد که حمل و نقل آبی دریایی را مورد بررسی قرار می دهد .

تحویل در کنار کشتی (Free alongside (FAS

محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. مسئولیت عقد و پرداخت هزینه حمل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار است.

تعهدات سلامت کالا بین خریدار و فروشنده (Free on board (FOB

فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی در بندر مبدأ عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و همچنین عقد قرارداد حمل از بندر تحویل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار می باشد.

هزینه و کرایه حمل (Cost and freight (CFR

یک اصطلاح قانونی که در تجارت بین المللی استفاده می شود. فروشنده باید ترابری کالا را از طریق دریایی به بندر مقصد ترتیب دهد و همچنین هزینه ی حمل و نقل با فروشنده می باشد

هزینه، کرایه و بیمه حمل (Cost, insurance and freight (CIF

در این روش ترابری کالا را از طریق دریایی به بندر مقصد ترتیب دهد و وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می شود، مسئولیت فروشنده خاتمه مییابد. ضمن اینکه هزینه حمل و بیمه و عقد قرارداد آن ها با فروشنده می باشد.

یعقوب عمادی ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

متشکرم. انتظار دریافت تمام یا بیشتر مقررات را داشتم نه صرفا قواعد اینکو . .

پاسخ مدیر

سلام دوست عزیز، با تشکر از ارسال نظر شما حتما کارشناسان تولید محتوا رو از نظر شما آگاه می کنیم و این مطلب را بروز رسانی خواهیم کرد.

نظرات شما

مقالات مشابه