تفاوت میان موسسه مالی و بانک

افراد هر روز با مسئله موسسه مالی و بانک بسیار رو به رو هستند و یک موضوع نامفهوم و مبهمی محسوب نمی شود. در حال حاضر شاهد تعداد انبوهی از موسسات مالی هستیم که هر روز رو به گسترش هستند.

حتی برخی معقدند این موسسات می توانند روزی به موسسه غیرمعتبر تبدیل شوند که مردم اعتمادی به بازگشایی حساب در آن نخواهند داشت. در چند سال گذشته چندین موسسه اعتباری افتتاح شد که فرجام روشنی نداشت و به تعطیلی ختم شد.

موسسه اعتباری یا همان مالی با جذب سپرد ههای مجاز بانکی، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان منابع مالی به شمار می رود.

بیشتر موسسات با کسب مجوری از سوی وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و غیره به کار خود می پردازند و خبری از مجوز بانک مرکزی نیست تا اعتماد بیشتری به وجود آورند. در حال حاضر بانک مرکزی با قوانین سخت گیرانه ای از تعداد این موسسات کاسته و بیشتر را به کسب مجوز فراخوانده زیرا با مسائل پیش آمده این اطمینان در مردم کاسته شده است.

در سوی دیگر بانک یک نهاد اقتصادی بوده که به فعالیت هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفهٔ قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش و برخی دیگر می پردازد.

بانک ها توسط بانک مرکزی مجوزی دریافت می کنند و به نوعی اطمینان بیشتری نسبت به موسسات مالی و اعتباری دارند. بنابراین می توان آنها را یک نهاد اقتصادی معتمد و مناسب تلقی کرد.

پرسش های بسیاری درباره موسسه مالی و بانک وجود داشته که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد و باید بیان کرد که موسسه مالی و بانک دو نهاد اقتصادی هستند که اعتبار کمتری برای گزینه نخست وجود دارد.

اما در این بین پرسشی به وجود می آید که تفاوت بین یک موسسه مالی و بانک چیست؟ برای پاسخ به این پرسش تنها به ۴ نکته می پردازیم که پاسخ های کاملی محسوب می شوند.

۱- اساسنامه بانک ها می بایست به تصویب شورای پول و اعتبار برسد در صورتی که برای موسسات اعتباری این الزام وجود ندارد.

۲-۳٫پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی برای بانک الزامی است در حالی که در موسسات مالی اجباری برای این امر وجود ندارد.

۳-برای موسسه مالی اعتباری رعایت مقررات کمیته بال الزامی نیست و این در حالی است که برای بانک ها الزام می باشد.

۴٫ این موسسه به شبكه شتاب بانكی نپیوسته است و امكان انجام فعالیت‌های ارزی و سایر عملیات بانكی را هم تا تبدیل شدن به بانک دارا نیست

با توجه به ۴ نکته می توان تفاوت بین بانک و موسسه را آگاه شد.

نظرات شما

مقالات مشابه