سود چیست؟

اگر در اقتصاد بخواهیم به یک فایده اشاره داشته باشیم، آن سود است. سود را یک فایده مالی می گویند که مجموع درآمدهای کمپانی از مجموع هزینه ها بیشتر می شود و آن درآمد اضافی در حقیقت سود است.

زیرا هزینه متحمل شده با درآمد پرداخت می شود و درآمد باقی مانده سودی بوده که شرکت می تواند برای هر کاری آن را به کار گیرد. سود کلمه دشواری نیست و بسیاری می توانند به سوال مبهم آن پاسخ دهند.

سود

صاحبین شرکت تصمیم می گیرند آیا سود را برای خود گیرند یا آن که باری دیگر به چرخه کسب و کار افزوده و برای کمپانی موردنظر خود هزینه کنند. اما اگر بخواهیم به شکل عملی درباره آن بگوییم باید بیان کرد درآمد شرکت منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص گفته می‌شود؛ اما در مبحث حسابداری شخصی سود ناخالص اشاره به درآمد شخصی کل فرد قبل از حساب کردن مالیات و سایر موارد است.

همچنین باید درباره سود هر سهم نیز تعریفی داشت. این تعریف چیزی نیست جز آن که میزان سود شرکت به هر یک از سهامداران عادی اختصاص می‌یابد، سود هر سهم گفته می‌شود. سود هر سهم به‌عنوان شاخص سودآوری و کارایی یک شرکت محسوب می گردد.

گذشته از آن برای محاسبات می توان میزان سود شرکت که به هر یک از سهامداران عادی اختصاص می‌یابد، سود هر سهم گفت. سود هر سهم به‌عنوان شاخص سودآوری و کارایی یک شرکت نیز به شمار می رود.

 

بیشتر بخوانید: آشنایی با شرکت سهام عام

 

شایان ذکر بوده در دوره‌هایی که شرکت افزایش سرمایه داشته، بهتر است برای محاسبه سود هر سهم از میانگین موزون تعداد سهام عادی بهره گرفته شود. با تمامی این تفاسیر در حال حاضر باید بدانید معنای سود چیست و در چه چیزهایی آن را به کار می گیرند. سودها بیشتر جنبه مالی داشته اگرچه در جنبه های دیگر می توان آن را مشاهده کرد.

نظرات شما

مقالات مشابه