رکود تورمی چیست؟

رکود تورمی شرایط خوبی را در اقتصاد نشان نمی دهد و باید آن را حالتی دانست که با افزایش قیمت بیکاری نیز نرخی افزایشی داشته و در مجموع رکود اقتصادی همراه با تورم را به دنبال خواهد داشت. با چنین شرایط وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب بوده و بسیاری ممکن است با شرایط اقتصادی نامناسبی زندگی خود را سپری کنند.

برای برطرف سازی بایستی دولت درآمد بنگاه های اقتصادی را کاهش و حجم مالیات دریافتی نیز کمتر شود. البته اینکه افراد مالیات ندهند موضوع دیگری بوده و مالیات پرداخت آن ضروری بوده اما اینکه حجم آن کاهش یابد جهت بهبود شرایط نابسامان رکود تورمی می باشد.

یک بار در سال ۱۹۷۰ هنگامی رکود شدیدی در اقتصاد ایالات متحده به وجود آمد بسیاری تصور می کردند این رکود اقتصادی بوده اما کارشناسان با بررسی دریافتند که این رکود چنین نیست و در حقیقت کشور با رکود تورمی رو به رو شده است. در چنین حالتی تورم و رکود همراه شده و کشور وضعیت اقتصاد نامطلوبی پیدا می کند و شرایط زندگی را برای شهروندان دشوار می سازد. البته این تورم و رکود بیشتر روی قشر ضعیف جامعه تاثیر منفی داشته و ثروتمندان قطعا تاثیری به حال آنها نخواهد داشت.

رکود-تورمی

رکود تورمی معادل انگلیسی آن Stagflation شناخته می شود و حالتی که تورم با رکود همزمان شود به وجود می آید. رکود به معنای کاهش مداوم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور برای چندین دوره متوالی و تورم افزایش فزاینده قیمت‌ها در دوره های مختلف زمانی بوده که هر دو مفهوم به معنای فاجعه بزرگ اقتصادی یک کشور است. بنابراین اگر کشوری به هر دو حالت تبدیل شود قطعا سبب به وجود آمدن رکود تورمی می شود که موجب بیکاری میلیون ها نفر و وضعیت اقتصادی نابسمان قشر ضعیف جامعه می گردد.

براساس تحقیقات انجام گرفته زمانی رکود تورمی رخ می دهد که نرخ رشد اقتصادی رو به کاهش بوده و تورم نیز راه افزایش  را پیش گیرد. با این حساب باید شاهد شرایط بد اقتصادی در جامعه خواهیم بود. در چنین شرایطی بیکاری به شکل فزاینده به چشم خواهد خورد و شاهد بیکاری بزرگی هستیم. همچنین شرکت و کارخانه های متعددی رو به ورشکستی رفته و قادر نخواهند بود به تامین کارکنان خود پرداخته و بیکاری مداومی رخ می دهد که کابوس هر کشور اقتصاد هر دولتی است. درآمد مردم کاهش پیدا می کند و مساوات آن قدرت خرید نیز از بین می رود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بازار نیز کاهش پیدا خواهد کرد. با تمامی این تفاسیر اقتصاد بیماری را شاهد هستیم که باید هر چه سریعتر با کنترل و بررسی به حالت اول باز گردد در غیر این صورت خسارت های بزرگی را به دنبال خواهد داشت.

نظرات شما

مقالات مشابه