شرکت هلدینگ چیست؟

تاکنون با هلدینگ بسیار رو به رو شدیم و ممکن است در ذهنتان سوالی به وجود آید که معنا و مفهوم هلدینگ چیست؟ هلدینگ در حقیقت یک مادر شرکت بوده که در زیرمجموعه خود شرکت های کوچکتری داشته و نظارت بر این شرکت ها برعهده مدیران و هئیت مدیره هلدینگ است.

یک هلدینگ با خرید سهام کمپانی دیگر سعی می کند حق رای عمده ای در آن شرکت پیدا نماید و در این میان شرکت موردبحث به یک شرکت فرعی تبدیل می شود. اگرچه شرکت های فرعی هویت مستقلی دارند اما نظارت و کنترل آنها توسط هلدینگ انجام می گیرد.

اگر بخواهیم موضوع را باز کنیم باید بیان داشت یک هلدینگ صاحب سهام مهم شرکت های دیگر به شمار می رود. در حقیقت هلدینگ نمی خواهد به تولید کالا یا خدمات بپردازد و هدف آن خرید سهام شرکت های مختلف و ایجاد یک زیرمجموعه گسترده شرکتی است. با تمامی این اوصاف هلدینگ نقش مادر شرکت را ایفا می کند و کنترل و نظارتی روی شرکت های زیر مجموعه خود دارد.

شرکت هلدینگ چیست؟

گاهی برای شناخته شدن شرکتی به عنوان یک هلدینگ باید در کنار برند خود هلدینگ را به کار گیرد. اگر بخواهیم در این رابطه مثالی زنیم باید بیان کرد در ایالات متحده، مالکیت ۸۰ درصد یا بیشتر از سهام قابل رأی دهی و ارزش گذاری شده، قبل از تثبیت منافع مالیات از قبیل سود سهام معاف از مالیات ادعا شده، باید مشخص شوند. اینگونه است که، اگر شرکت A مالکیت ۸۰ درصد یا بیشتر از سهام شرکت B را دارا باشد، معاف از پرداخت مالیات سود سهام پرداخت شده به سهامداران شرکت B می شود. در پرداخت سود سهام از A به B، در اصل شرکت A پول نقد را از یک شرکت به شرکتی دیگر منتقل می کند.

یک شرکت زمانی به هلدینگ خصوصی تبدیل می شود که از شرایطی برخوردار شود. تست درآمد خالص با حداقل ۶۰ درصد از درآمد ناخالص عادی تنظیم شده، از سود سهام، بهره، اجاره و حق امتیاز. تست مالکیت سهام با بیش از ۵۰ درصد ارزش سهام برجسته شرکت متعلق به پنج نفر یا کمتر.

در این صورت است که شرکتی به هلدینگ شخصی قابلیت تبدیل دارد. با تمامی این تفاسیر باید بیان داشت که یک هلدینگ با خرید بخشی از سهام سایر شرکت ها سعی کرده به کنترل چند شرکت زیر مجموعه ببپردازد و به یک کمپانی بزرگ تبدیل شود.

با این حساب هرگاه شاهد کلمه هلدینگ بودید قطعا با آن آشنایی پیدا کردید و می دانید چه چیزیست.

غلامحسین تسبیحی ۱۳۹۹/۰۹/۲۰( تایید نگردیده است. )

شرح و توصیف بسیارخوبی هلدینگ دادید. دست شما درد نکند

پاسخ مدیر

نظرات شما

مقالات مشابه